Innan ditt första möte

Denna terapiform är väldigt kraftfull och det krävs väldigt få sessioner för en permanent förändring. Jag rekommenderar mellan 2-5 sessioner över tid. Hypnos är ett tillstånd som vi går i och ur flera gånger per dag, ett liknande tillstånd är dagdröm. Det är som ett skratt, alltså inget du kan anstränga dig för att uppnå. Om du sitter och försöka anstränga dig för att ha koll på när du ska skifta fokus till det hypnotiska tillståndet, då fördröjer du processen och fler sessioner kan bli följden. Många löser sin problematik så snabbt att man inte ens behöver stänga sina ögon. 

Man minns oftast allt som hypnotisören säger under sessionen, som att slö- titta på tv eller att lyssna på ljudbok medan du bara vilar en stund. Du kan lägga märke till ljud eller rörelser i rummet utan att lägga större vikt vid det. På samma sätt kan du minnas delar av din barndom/ förflutna utan att komma ihåg alla detaljer. 

Hypnotisören kommer att be dig känna in känslor och svara på frågor för att likt en känslodetektiv leta efter orsaken till den  problematik som du vill förändra. Hypnotisören kommer även ge dig förslag (suggestioner) som ändrar din syn/känsla till den problematiken. Det kan vara metaforer eller fantasier.  Som när vi drömmer oss bort till semesterresan vi har bakom eller framför oss. Jag tror det är därför vi har fantasi, för att känna in hur det kan kännas. Efter sessionen kommer du att föras ur det hypnotiska tillståndet, tillbaka till nuet. 

Jag räknar alltid tillbaka, men en del hypnotisörer låter klienten i lugn och ro ta sig tillbaka på egen hand (vilket du alltid kan precis när du vill under sessionen)

Hur snabbt du får resultatet är väldigt individuellt – ibland direkt och ibland smygande. Så utvärdera inte resultatet för snabbt. Kanske vågar du inte utsätta dig för det du var rädd för, av rädsla att hypnosen inte skulle fungera, men en dag har du inget val och då märker du att problemet är löst. En känsla som har med en fobi att göra  kan exempelvis inte längre utföras och det kan kännas lite märkligt. Men det vänjer du dig snabbt vid. Du kan märka att du ändrar dina vanor enkelt. 

Många tolkar ett återfall i rökning som ett ”Misslyckande” att hypnosen inte fungerar, när det egentligen bara är sinnet som behövde sin tid.

När det gäller barn , kan föräldrarnas press på barnet hindra barnet för att nå resultatet. Så hypnotisörens största rekommendation är att ge barnet utrymme och att prata så lite som möjligt om hypnosen.

Fokusera på det positiva och låt det läkas klart i det undermedvetna .

Varmt Välkommen

Maria Fredholm

Norra Torggatan 18

24331 Höör

Det medvetna sinnet

  Jag liknar det medvetnasinnet vid ramminnet på en dator, likheterna är slående. En del använder det medvetnasinnet mer än vad det är tänkt. Det medvetnasinnet är trögt,  hade du kunnat lösa ditt problem med det medvetnasinnet hade du inte behövt komma hit, det representerar max 5 % av vår dagliga aktivitet och kommer alltid försent .Vi blir, precis som datorn som har förmånga program igång samtidigt, tröga av att ha för många tankar igång samtidigt. Detta är sinnet som håller reda på vardagliga detaljer som t ex namn och telefonnummer, dagliga sysslor och annat som du gör per ”automatik”, som äta, sova och borsta tänder. Vi föds inte med det medvetna sinnet utan det är ett inlärt sinne. Den medvetna inlärningen börjar vid 5-6 års ålder, tiden innan dess , kallar jag för nerladdningsperioden.

Om vi jämför det medvetna sinnet med ramminnet på en dator, är det datorns arbetsminne som håller igång endast det program som behövs för stunden. När det inte behövs längre, kopplas det ifrån.  Detta minne är väldigt litet. Det medvetna sinnet är människans arbetsminne. Jämför man ramminnet i storlek med hårddisken, det undermedvetna, ser man väldigt snart hur stor skillnaden är. Samma gäller människan, det undermedvetna sinnet är en miljon gånger starkare. 

Det undermedvetna sinnet

 Det undermedvetnasinnet, liknar jag vid datorns hårddisk, detta svarar för minst 95 % av vår dagliga aktivitet. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt sinne och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Detta sinne tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet, varje dag. Det kan inte skilja eller värdera utan bara utföra ett inlärt mönster, till exempel en fobi, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för t ex den ”lilla” spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen eller  tidigare.

Hur kan detta då rota sig i det undermedvetna sinnet? Jo, barnet har blivit rädd eller skrämt och fått en  fysisk reaktion vilket omedvetet kopplat ihop händelsen och känslan, det är mycket vanligare än man tror. Ett exempel som du säkert varit med om, är att uppleva en doft och genast kopplat ihop detta med ett tidigt minne.  

 

Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet har även en skyddande funktion, som känns igen som att fly o fäkta. Konfronteras vi av en orm, kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt  skyddar oss. Vi hinner inte ens tänka, utan adrenalinet skjuter i höjden, blodet pumpar för fulla muggar och det undermedvetna avgör vart vi tar oss. Ett sätt kan vara att vi blir fullkomligt stela och inte kan röra oss av rädsla, men det var den bästa lösning det undermedvetna kunde komma på. Ett annat sätt att skydda oss, är att förtränga låsta känslor. Detta sker effektivast i unga barndomsår. Tyvärr så reagerar vi på detta material om det triggas av en upplevelse som får en koppling till en låst känsla. Hur många gånger har vi inte varit med om att känna en känsla av obehag utan att veta varför? Det undermedvetna skyddar oss mot kända faror och utför ett inlärt beteende.

Det omedvetna sinnet

Resterande del av hårdvaran är det omedvetna sinnet, det som kan liknas vid själva moderkortet på en dator. Det är en nödvändig komponent för att vårt minne, bios, ska kunna fungera. Detta omedvetna sinnet ligger djupast och detta är vi födda med. Vi föds in i livet med instinkter, som att vårt hjärta ska slå och vår andning ska fungera. Vissa tror att information från tidigare liv ligger rotat här. Man tror även att immunförsvaret finns på denna nivå. Denna nivå skyddar oss via reflexer. Som exempel kan nyfödda barn simma under vattnet med öppen mun utan att ta in vatten.