Innan ditt första möte

Innan vi ses vill jag att du läser om våra sinnen och vad som händer under och efter en behandling här på hemsidan Många ställer frågan : Är detta en quickfix? Nej, säger jag, men det krävs väldigt få sessions för en permanent förändring.

Terapiformen handlar om att arbeta med dina emotionella känslor på ett dynamiskt sätt i ett avslappnat tillstånd. Dvs. syftet är att lösa dina känslomässiga låsningar. D-E-T är en vidareutveckling av den traditionella Hypnoterapin. 

  • En klassisk session tar ca 2 timmar .
  • En session för rökning / snus tar ca 2,5 timme 

Det medvetna sinnet

Ramminnet är det medvetna sinnet, vårt svagaste sinne. Det är ändå ramminnet vi använder mest. Ramminnet är trögt, kommer alltid försent och representerar max 5 % av vår dagliga aktivitet. Detta är sinnet som håller reda på vardagliga detaljer som t ex namn och telefonnummer, dagliga sysslor och annat som du gör per ”automatik”, som äta, sova och borsta tänder. Vi föds inte med det medvetna sinnet utan det är ett inlärt sinne. Den medvetna inlärningen börjar vid 5-6 års ålder, tiden innan 5 års ålder, kallar jag för nerladdningsperioden.

Om vi jämför det medvetna sinnet med ramminnet på en dator, är det datorns arbetsminne som håller igång endast det program som behövs för stunden. När det inte behövs längre, kopplas det ifrån.  Detta minne är väldigt litet. Det medvetna sinnet är människans arbetsminne. Jämför man ramminnet i storlek med hårddisken, det undermedvetna, ser man väldigt snart hur stor skillnaden är. Samma gäller människan, det undermedvetna sinnet är en miljon gånger starkare. 

Det undermedvetna sinnet

Hårddisken är det undermedvetna sinne som svarar för minst 95 % av vår dagliga aktivitet. Jag jämför detta sinnet med hårddisken på en dator. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt sinne och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Detta sinne tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet, varje dag. Det kan inte skilja eller värdera utan bara utföra ett inlärt mönster, till exempel en fobi, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för t ex den ”lilla” spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen eller  tidigare.

Hur kan detta då rota sig i det undermedvetna sinnet? Jo, barnet har blivit rädd eller skrämt och fått en obehaglig fysisk reaktion vilket omedvetet kopplat ihop händelsen och känslan, vilket är mycket vanligare än man tror. Ett exempel som du säkert varit med om, är att uppleva en doft och genast kopplat ihop detta med ett tidigt minne.  

Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet har också en skyddande funktion, som känns igen som att fly o fäkta. Konfronteras vi av en orm, kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt  skyddar oss. Vi hinner inte ens tänka, utan adrenalinet skjuter i höjden, blodet pumpar för fulla muggar och det undermedvetna avgör vart vi tar oss. Ett sätt kan vara att vi blir fullkomligt stela och inte kan röra oss av rädsla, men det var den bästa lösning det undermedvetna kunde komma på. Ett annat sätt att skydda oss, är att förtränga låsta känslor. Detta sker effektivast i unga barndomsår. Tyvärr så reagerar vi på detta material om det triggas av en upplevelse som får en koppling till en låst känsla. Hur många gånger har vi inte varit med om att känna en känsla av obehag utan att veta varför? Det undermedvetna skyddar oss mot kända faror och utför ett inlärt beteende.

Det omedvetna sinnet

Resterande del av hårdvaran är det omedvetna sinnet, det som kan liknas vid själva moderkortet på en dator. Det är en nödvändig komponent för att vårt minne, bios, ska kunna fungera. Detta omedvetna sinnet ligger djupast och detta är vi födda med. Vi föds in i livet med instinkter, som att vårt hjärta ska slå och vår andning ska fungera. Vissa tror att information från tidigare liv ligger rotat här. Man tror även att immunförsvaret finns på denna nivå. Denna nivå skyddar oss via reflexer. Som exempel kan nyfödda barn simma under vattnet med öppen mun utan att ta in vatten.