Samtycke till journalhantering

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, ger ett starkare integritetsskydd för dig som privatperson. Alla former av hälsohantering måste följa denna lag. När du bokar en tid hos mig, samtycker du till följande: I enlighet med GDPR behöver jag som företagare inhämta ett uttryckligt samtycke från dig för att få behandla uppgifter om din hälsa. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag hanterar dina personuppgifter som namn, adress, telefon- nummer, e-postadress, samt journalanteckningar om dig, med fullständig sekretess.

Journalanteckningar gör jag under och efter våra hypnossessioner. Mina noteringar om det som sagts under sessionen, vad vi har gjort, egna reflektioner över resultatet av sessionen samt idéer inför eventuell uppföljningssession., förvaras väl inlåsta. Endast jag har tillgång till journalerna. Jag sparar i regel journalanteckningar i två år efter klientens sista session, så att jag enkelt kan påminna mig om vad som redan har sagts och vad vi har jobbat med om du som klient skulle vilja ha en uppföljande session. Efter två år destruerar jag journalanteckningarna och jag raderar då också personuppgifter i bokningssystemet. Min inkorg för e-post rensar jag regelbundet och e-post om klienters hälsa sparar jag i högst 2 månader. Du har möjlighet att begära att få se mina journalanteckningar om dig och / eller begära att jag destruerar dem.

Innan vi ses vill jag att du läser om våra sinnen och vad som händer under och efter en behandling här på hemsidan Många ställer frågan : Är detta en quickfix? Nej, säger jag, men det krävs väldigt få sessioner för en permanent förändring.